Hoofdthema 1 - KennisverbeteringHoofdthema 2 - Kennisdeling en sensibiliseringHoofdthema 3 - Bestuivers bevorderen door middel van concrete acties
Subthema 2 - Verspreiding van de kennis en de goede praktijken
  • De wetenschappelijke en natuurkennis over wilde bestuivers verspreiden en toegankelijk maken, ook voor de goede praktijken die toegepast moeten worden
Subthema 3 - Mobilisering van observatienetwerken
  • De expertise met betrekking tot het determineren van bestuivers vergroten en overdragen. Een natuurnetwerk installeren en animeren dat opgeleid is om bestuivers te determineren en te bestuderen
Subthema 3 - Goede praktijken bevorderen door het voorbeeld te geven
  • Pilootsites opzetten waarin verschillende beheertypes uitgeprobeerd kunnen worden en die als toonvoorbeeld kunnen dienen om acties ten voordele van bestuivers te promoten

Retour en haut