Opvolging van exotische en invasieve bestuivers

Context

Het is van essentieel belang om invasieve exotische soorten bestuivers en aanverwante taxa op te volgen en hun mogelijke impact op inheemse soorten en ecosystemen te onderzoeken.

Beschrijving

-Opvolging van populaties van invasieve exotische bestuivers die hier al zijn of die mogelijk naar hier zouden kunnen komen, en hun populatiedynamiek bestuderen (bijv.: Megachile sculptularis, Megachile disjunctiformis, Vespa velutina, Cacyreus marshalli, Cydalima perspectalis…), bijvoorbeeld via een opvolgingssysteem van vragenlijsten, burgerwetenschap, het zetten van vallen, …

-De kennis over de ecologie van invasieve exotische soorten en van hun interactie (positief of negatief) met inheemse wilde bestuivers verdiepen, bijvoorbeeld door middel van literatuuronderzoek, ecologische studies, …

-Zoeken naar oplossingen om de mogelijke negatieve effecten van exotische of invasieve soorten af te zwakken, bijvoorbeeld door het versterken van gemeenschappen van inheemse soorten.

Actievoorbeelden

Indicatoren

  • Aantal opvolgingssystemen voor invasieve exotische soorten

Soorten partijen

Concept en beheer: partijen uit de kennissector, partijen uit de sector van het natuurbehoud
Met deelneming van: partijen uit de sector van het natuurbehoud, burgers

Frans projectdeel

Voorzien: MNHN, CBN, FREDON, PNR Avesnois

Belgisch projectdeel

Voorzien: universiteiten (bijv.: UCL, UGent…), onderzoekscentra (bijv.: CRA…), Regionale diensten (bijv.: SPF- platform biodiversiteit),
Natuurpunt (waarnemingen.be) en Natagora (observations.be). Agentschap voor Natuur en Bos, SPW/DGO3

Geassocieerde acties

  • Actie 7 – Organiseren van een grootschalige monitoring van wilde bestuivers
  • Actie 8 – Beheer en uitwisseling van databanken over wilde bestuivers