Wilde bestuivers onder de aandacht brengen

Context

Veel mensen hebben een eerder beperkte kennis van het bestuivingsproces en van wilde bestuivers. Vaak kennen ze wel de honingbij maar hebben ze geen weet van de diversiteit aan soorten wilde bijen, zweefvliegen en vlinders, …

Vaak weten ze ook niets over het belang van bestuivende insecten voor ons ecosysteem en voor onze voeding. Daarbij komt nog onwetendheid over de achteruitgang van bestuivers, over de oorzaken en over de mogelijkheden om hier iets aan te doen.

De burgers en betrokken partijen uit het onderzoeksgebied moeten geïnformeerd worden over het bestaan van wilde bestuivers, over hun belang, maar ook over hun achteruitgang, zodat ze begeleid kunnen worden naar acties voor het behoud van wilde bestuivers en hun habitat.

Beschrijving

- Evenementen organiseren om het publiek voor bestuivers te sensibiliseren. De evenementen moeten een terugkerend karakter hebben en in de media aan bod komen, bijvoorbeeld door middel van conferenties, debatten, bewustmakingsdagen, enz.

- Aanmoedigen en promoten van activiteiten rond communicatie over bestuivers voor het grote publiek in het grensoverschrijdende gebied.

- De verspreiding en vulgarisatie van wetenschappelijke resultaten en informatie naar het grote publiek faciliteren en promoten.

- Boodschappen opstellen en verspreiden die de communicatie van het onderwerp bestuivende insecten mogelijk maken, bijvoorbeeld met behulp van via een webplatform aangeboden middelen.

- De problematiek van wilde bestuivende insecten integreren in de communicatie over aanverwante thema’s (bijv.: bijenteelt, landbouw, milieu, biodiversiteit, …).

Actievoorbeelden

Indicatoren

  • Aantal communicatiemiddelen gericht op de burger

Soorten partijen

Advies en concept: partijen uit de kennissector, partijen uit de sector van het natuurbehoud
Verspreiding en uitwerking: partijen uit de educatiesector, partijen uit de sector van het natuurbehoud

Frans projectdeel

Voorzien: CPIE, GON, Eden62, Picardie Nature, SENF, ADEP, Humanité et Biodiversité, CEN, universiteiten, overheden, regionale natuurparken

Waals projectdeel

Voorzien: verenigingen (Natagora, …), universiteiten (bijv.: UMONS, …), instellingen    (bijv.: IRSNB, natuurparken, …), CRIE, …

Vlaams projectdeel

Voorzien: verenigingen (Natuurpunt…), Departement Omgeving (week van de bij), Regionale Landschappen, …

Geassocieerde acties

  • Actie 12 – Particulieren aanzetten tot het nemen van actie in hun tuin en het rekening houden met bestuivers in hun eigen manier van leven
  • Actie 13 – Acties met betrekking tot burgerwetenschap
  • Actie 14 – Sensibiliseren en informeren van gebiedsbeheerders
  • Actie 15 – Sensibiliseren en informeren van bijenhouders
  • Actie 16 – Sensibiliseren en informeren van de landbouwsector