Evaluatie van de acties voor wilde bestuivers in de bestudeerde gebieden of de pilootgebieden

Context

Om het effect en de doelmatigheid van de getroffen beheermaatregelen te kennen, is het van essentieel belang om een evaluatiesysteem uit te werken.

Beschrijving

De opvolging voorzien van bestuivers in de betreffende gebieden of van uitgevoerde maatregelen. Deze opvolging kan vereenvoudigd worden als ze toelaat om vervolgens de uitgewerkte maatregelen te evalueren. Ze moet ook rekening houden met de omgevingsomstandigheden (gemeenschappen van planten, pesticiden, landschappen, …).

- De getroffen maatregelen evalueren, bijvoorbeeld door middel van vergelijkende studies voor en na de herinrichting en van opvolgingsprotocollen, die rekening houden met de lokale context (landschap, klimaat, …).

De soorten acties die geëvalueerd kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:

  • de uitwerking van bloemenweiden (in functie van hun landschappelijke context, de samenstelling van de flora, …);
  • het opstellen van insectenhotels (in functie van hun afmetingen, hun kwaliteit, de soorten die er onderdak vinden, …);
  • het mulchen van groengebieden ingeval van gefaseerd of ecologisch beheer (in functie van de behoeften van in de grond wonende bijen);

Actievoorbeelden

  • Opvolging en evaluatie van de pilootactie «Wegranden» in Pas-de-Calais

Indicatoren

  • Aantal studies en opvolgingen van ten voordele van bestuivers getroffen maatregelen

Soorten partijen

Advies en concept: partijen uit de kennissector, partijen uit de sector van het natuurbehoud
Steun en hulp op het terrein: burgers, partijen uit de sector van het natuurbehoud, bedrijven, partijen uit de landbouwsector, beheerders van ruimte en infrastructuur, partijen uit de bijenhouderij, partijen uit de educatiesector, beslissende instanties en overheden

Frans projectdeel

Voorzien: universiteiten (bijv. ULille, …), CEN, GON, Picardie Nature, SENF, ADEP, …

Belgisch projectdeel

Voorzien: universiteiten (bijv.: UCL, UMONS, ULB, UGENT, …), natuurverenigingen

Geassocieerde acties

  • Actie 34 - Pilootgebieden opzetten en promoten die als model kunnen dienen voor wilde bestuivers