Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van privégroengebieden

Context

De gebieden die hier bedoeld worden zijn onbebouwde industriegrond, gronden die nog geen definitieve bestemming hebben, vliegvelden, industriegebied, golfterreinen, groene bedrijfsterreinen, …

Gepast beheer kan deze gebieden tot interessante leefgebieden maken voor wilde bestuivers.

Beschrijving

- De beheerders van privégroengebieden begeleiden naar praktijken die gunstig zijn voor bestuivers, bijvoorbeeld door de nadruk te leggen op de economische en ecologische voordelen, door beslissingstools voor te stellen, door excursies op het terrein voor te stellen of door gidsen voor goede praktijken en technische documentatie aan te bieden,...

- Aanmoedigen van praktijken die gunstig zijn voor bestuivers, meer bepaald door leefgebieden (bloemenaanbod) en dekking (nestplaatsen) in privégroengebieden te bevorderen. Dat kan onder meer door methodes van uitgesteld maaien, het zaaien en planten van aangepaste planten, door uitgesteld beheer, door het creëren van gunstige woongebieden met goede mogelijkheden voor nestbouw (naakte of afgeschraapte bodem, dood hout, …), door de ontkieming van de zaadbank in de bodem (spontane vegetatie), …

- Gronden zonder bestemming of in afwachting van een bestemming geschikt maken voor wilde bestuivers, bijvoorbeeld door middel van het aanleggen van weides of tijdelijk bebloemd braakland.

- De uitwisseling van kennis tussen beheerders van privégroengebieden en partijen uit het natuurbehoud bevorderen, bijvoorbeeld door middel van ontmoetingen, excursies op het terrein, ….

Actievoorbeelden

Indicatoren

  • Nieuwe oppervlakten aan industrieel braakland en terreinen in afwachting van een bestemming die jaarlijks in het actieplan opgenomen worden
  • Oppervlakte aan geïntegreerde groengebieden
  • Aantal en oppervlakte van de geïntegreerde industriegebieden
  • Aantal bedrijven die hun groengebieden ten voordele van wilde bestuivers beheren.

Soorten partijen

Advies en concept: partijen uit de sector van het natuurbehoud
Uitwerking op het terrein: burgers, bedrijven, beslissende instanties (beheerders van bedrijfsterreinen)

Frans projectdeel

Voorzien: EPF, bedrijven, openbare projectontwikkelaars (SEM, SPL, …), Communautés die bedrijven ondersteunen

Waals projectdeel

Voorzien: intercommunales (bijv.: IDEA, …), beheerders van industriegebieden, bedrijven, verenigingen (Natagora en Réseau Nature pour entreprises)

Vlaams projectdeel

Voorzien: intercommunales, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s), bedrijven, natuurverenigingen,…

Geassocieerde acties

  • Actie 18 - Technische informatie voor beheerders van groen- en natuurgebieden en landbouwers
  • Actie 21 - Het gebruik van alternatieven voor chemische producten aanmoedigen
  • Actie 23 - Beheerkalender ten voordele van bestuivende insecten
  • Actie 33 - De coördinatie van acties ten voordele van bestuivers binnen een bepaald gebied of context bevorderen
  • Actie 34 - Pilootgebieden opzetten en promoten die als model kunnen dienen voor wilde bestuivers