Verbetering van de algemene kennis over planten die geschikt zijn voor bestuivers

Context

Bloemplanten zijn onlosmakelijk verbonden met bestuivers.  Bestuivers zorgen voor het transport van stuifmeel van bloem naar bloem, terwijl ze zich uitsluitend met stuifmeel of nectar voeden.
Helaas is de kennis bij het grote publiek over de relatie tussen planten en bestuivers en over de voedingsbehoeften van deze insecten vaak erg fragmentarisch.

Bovendien zijn de bloemen die in de handel aangeboden worden om er tuinen of groene ruimtes mee te beplanten, over het algemeen ongeschikt (ze produceren weinig of zelfs geen nectar en stuifmeel of deze zijn onbereikbaar geworden) of zelfs nefast (bijv. pesticiden die via nectar en stuifmeel bij de insecten terecht komen) voor de wilde bestuivers.

Bij gebrek aan basiskennis over de nodige bloemplanten, bijv. oorsprong (cultivars, inheems), de soort (eenjarig, doorlevend), hun doel (nectardragend, esthetisch, medicinaal, culinair), hun eigenschappen (invasief, genaturaliseerd), beschikt het grote publiek dus niet over de nodige informatie om passende maatregelen te treffen voor het behoud van wilde bestuivers op privégronden.

Opdat de verschillende eigenaars van gronden aanpassingen zouden kunnen doen ten voordele van bestuivers, is het dus nodig om met het publiek te communiceren en hen te informeren over wilde bestuivers en hun ecologie.

Beschrijving

-Particulieren informeren en sensibiliseren over de keuze van planten die ze gebruiken voor de beplanting van hun privégronden, bijvoorbeeld met behulp van brochures, communicatiecampagnes, aankoopgidsen in samenwerking met verbruikersverenigingen, gemeenschappelijke mededelingen, …

-Professionals en overheden informeren en sensibiliseren over het belang van de keuze en de kwaliteit van bloemplanten voor bestuivers.

- Professionals opleiden (tuinders, boomkwekers, …) zodat zij hun klanten kunnen sensibiliseren en adviseren bij de aankoop van planten voor bestuivers.

- Boodschappen opstellen en verspreiden voor communicatie over bloemplanten die goed zijn voor bestuivers, bijvoorbeeld door middel van een webplatform.

Actievoorbeelden

Indicatoren

  • Aantal eigenaars die geschikte informatie hebben ontvangen
  • Aantal gesensibiliseerde professionals
  • Aantal opleidingen die dit aspect belichten en het aantal deelnemers aan dergelijke opleidingen
  • Aantal geïnformeerde verbruikersverenigingen en aantal gepubliceerde artikels

Soorten partijen

Advies en concept: partijen uit de kennissector, partijen uit de sector van het natuurbehoud
Verspreiding en uitwerking: partijen uit de educatiesector, partijen uit de kenniswereld (inclusief verbruikersverenigingen), ruimte- en infrastructuurbeheerders, partijen uit de bijenhouderij, bedrijven

Frans projectdeel

Voorzien: Eden62, CBN, CPIE, SBNF, beheerders van de natuurlijke omgeving, PNR, UFC que choisir, tuinbouwbedrijven, Union Nationale des    intérêts professionnels horticoles, Nord nature Chico Mendes, GRAINE Pays du Nord, verbruikersverenigingen

Waals projectdeel

Voorzien: Verenigingen (bijv.: Natagora, …),    Test-Achats, tuin- en tuinbouwbedrijven, tuinbouwverenigingen, botanische tuinen (Meise), SPW DGO3, …

Vlaams projectdeel

Voorzien: Verenigingen (bv: Natuurpunt, …), Test Aankoop, tuincentra, botanische tuinen (Meise), Departement Omgeving, Proefcentrum voor de Sierteelt, …

Geassocieerde acties

  • Actie 12 – Particulieren aanzetten tot het nemen van actie in hun tuin en het rekening houden met bestuivers in hun eigen manier van leven
  • Actie 13 – Acties met betrekking tot burgerwetenschap
  • Actie 14 – Sensibiliseren en informeren van gebiedsbeheerders
  • Actie 15 – Sensibiliseren en informeren van bijenhouders
  • Actie 16 – Sensibiliseren en informeren van de landbouwsector
  • Actie 22 – Netwerken voor onbehandelde, inheemse, zaden en planten ontwikkelen