Determinatietools ontwerpen en verspreiden voor alle groepen wilde bestuivers

Context

Dagvlinders zijn de enige groep bestuivende insecten waarvoor moderne determinatietools en verspreidingskaarten bestaan. Bestuivende zweefvliegen, wilde bijen, wespen, bladwespen, nachtvlinders en kevers zouden net zoveel aandacht moeten genieten, zodat gelijkaardige tools kunnen ontwikkeld worden om hun populaties op te volgen.

Beschrijving

- Uitwerking en aanpassing van determinatiesleutels voor alle groepen bestuivers in het grensoverschrijdende gebied, bijvoorbeeld door het actualiseren van oude sleutels, het betrekken van aangrenzende gebieden of de vertaling van bestaande of nieuw gemaakte sleutels (tweetalig Frans-Nederlands).

-Publicatie van nieuwe determinatiesleutels voor groepen bestuivers waarvoor er geen regionale determinatiesleutels zijn (zie bijlage A)

-Publicatie en regelmatige actualisering van soortenlijsten voor alle groepen bestuivende insecten in het gehele grensoverschrijdende gebied.

- De publicatie van regionale atlassen voor alle groepen bestuivers in het gehele grensoverschrijdende gebied. Als groepen insecten die hierbij betrokken zouden kunnen worden, noemen we, zonder volledig te zijn:

  • Wilde bijen van België en Noord-Frankrijk
  • Zweefvliegen van België en Noord-Frankrijk
  • Vlinders van België en Noord-Frankrijk
  • ...

-Promotie van innovatieve determinatie- en hulptools, bijvoorbeeld determinatiesleutels met meerkeuze, smartphone-apps, of ook automatische herkenningssystemen voor insecten aan de hand van foto’s of barcodes …

Actievoorbeelden

Indicatoren

  • Aantal regionale atlassen
  • Aantal gepubliceerde nieuwe determinatiesleutels
  • Aantal aangepaste en/of vertaalde determinatiesleutels

Soorten partijen

Concept: partijen uit de kennissector, partijen uit de sector van het natuurbehoud
Verspreiding: partijen uit de kennissector, partijen uit de sector van het natuurbehoud

Frans projectdeel

Voorzien: natuurverenigingen (GON, Picardie nature, SENF, ADEP), CEN, beheerders van natuurgebieden, Observatoire des Abeilles,    OPIE

Waals projectdeel

Voorzien: universiteiten (ULB, ULg, UMONS, …), verenigingen (bijv.: Natagora, …), Waals Gewest (DEMNA), IRSNB

Vlaams projectdeel

Voorzien: verenigingen (Natuurpunt, …), KBIN

Geassocieerde acties

  • Actie 1 – De kennis (taxonomie, levenskenmerken, biogeografie, …) van soorten wilde bestuivers verbeteren
  • Actie 20 – De overdracht van natuurkennis over wilde bestuivers bevorderen, versnellen en versterken