De coördinatie van acties ten voordele van bestuivers binnen een bepaald gebied of context bevorderen

Context

De acties die op touw gezet kunnen worden, moeten op maat van het landschap gecoördineerd worden om synergiën te stimuleren en een grotere efficiëntie te bereiken. De afstanden die wilde bestuivers en vooral wilde bijen afleggen zijn over het algemeen maar kort (enkele honderden meters) en dus moeten acties voor de nestbouw en acties voor het voedselaanbod op elkaar afgestemd worden. Het is ook van belang om ecologische vallen te vermijden die ontstaan wanneer nestplaatsen gemaakt worden in de nabijheid van ongeschikte gebieden (bijvoorbeeld in de buurt van intensieve landbouw).

Beschrijving

- De ontmoetingen en de uitwisseling tussen verschillende partijen bevorderen om het begrip te vergroten en samenwerking aan te gaan, bijvoorbeeld door middel van workshops (bijv.: «kennuitwisseling tussen verschillende vakgebieden») of door gezamenlijke activiteiten, om een band te creëren tussen de partijen rond het thema behoud van bestuivers (bijv.: ontmoeting tussen een toezichthouder in een reservaat en burgers, ontmoeting tussen imkers en landbouwers, …).

- Gezamenlijk overleg organiseren over acties voor bestuivers om een grotere efficiëntie bereiken, bijvoorbeeld door de verschillende gebiedsbeheerders (landbouwers, bosbouwers, uitbaters van steengroeven en terrils, beheerders van lineaire structuren zoals wegranden, natuurgebieden en openbare groengebieden) in het overleg te betrekken.

- De acties voor bestuivers op verschillende niveaus coördineren (op het niveau van een gemeente, een gemeenteverband, een natuurpark, …), bijvoorbeeld door het bloemenaanbod (landbouwgebieden, natuurgebieden) en de nestbouw (uitbating van groeven, bossen) met elkaar samen te brengen, het behoud van wilde bestuivers en de beperking van het gebruik van pesticiden te combineren (landbouwgebieden, privé- en openbare gebieden, wegen, …) op het niveau van een gemeente of rond een natuurgebied, …

Actievoorbeelden

Indicatoren

  • Aantal projecten met opgenomen acties
  • Aantal gebieden met gecoördineerde acties

Soorten partijen

Advies en concept: partijen uit de sector van de natuurbescherming, beslissingsorganen en overheden
Uitwerking op het terrein: alle soorten partijen

Frans projectdeel

Voorzien: regionale natuurparken, gemeenten, gemeenteverbanden, regio Hauts-de- France

Waals projectdeel

Voorzien: natuurparken, GAL, gemeenten, verenigingen (PCDN, Natagriwal…), Waals Gewest

Vlaams projectdeel

Voorzien: Regionaal Landschap, Nationaal Park Hoge Kempen, Vlaamse Landmaatschappij, gemeenten, natuurverenigingen

Geassocieerde acties

  • Actie n°26 - Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van landbouwgebied
  • Actie n°27 - Rekening houden met wilde bestuivers in het bosbeheer
  • Actien°28 - Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van groeven en terrils
  • Actien°29 - Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van lineaire structuren
  • Actie n°30 - Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van natuurgebieden
  • Actie n°31 - Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van privégroengebieden
  • Actie n°32 - Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van openbare groengebieden
  • Actie n°34 - Pilootgebieden opzetten en promoten die als model kunnen dienen voor wilde bestuivers