Pilootgebieden opzetten en promoten die als model kunnen dienen voor wilde bestuivers

Context

Er zijn (te) weinig voorbeelden van praktijken die goed zijn voor wilde bestuivers. Het zou interessant zijn om in verschillende omgevingen (stedelijk, landelijk, natuurgebieden, landbouwgebieden) pilootprojecten op te zetten om de doelmatigheid en het belang van bepaalde inrichtingen ten gunste van bestuivers uit te proberen en om als demonstratieplaats te fungeren.

Deze gebieden kunnen als voorbeeld dienen en naargelang de omgeving (ligging, gebruik, klimaat, aanwezige gemeenschappen bestuivers, …) nagebootst worden, maar ze zouden ook een rol kunnen spelen als locatie voor opleiding en sensibilisering,…

Beschrijving

- Pilootgebieden opzetten in verschillende omgevingen of gebieden (stedelijk, landelijk, natuurgebieden, landbouwgebieden, …) en daar beheermethodes ten gunste van bestuivers demonstreren. Het doel daarvan is om typische of ideale gebieden voor bestuivers voor te stellen, bijvoorbeeld door de realisatie van «bijenparken» of door de oprichting van natuurreservaten voor wilde bestuivers, of door proefboederijen op te zetten, …

- Deze pilootgebieden voor de partijen uit het betrokken gebied benutten, bijvoorbeeld door middel van bezoeken, opleidingen, …

Actievoorbeelden

Indicatoren

 • Aantal gerealiseerde gebieden / pilootprojecten

Soorten partijen

Advies en concept: verenigingen uit de sector van het natuurbehoud
Uitwerking en beheer: burgers, verenigingen uit de sector van het natuurbehoud, partijen uit de landbouwsector, gebiedsbeheerders, partijen uit de bijenhouderij, partijen uit de educatiesector, beslissende instanties en overheden

Frans projectdeel

Voorzien: CPIE, PNR, beheersstructuren van botanische tuien, beheerders van natuurgebieden, landbouwkamers, gemeenteverbanden, gemeentes, universiteiten, privéen openbare projectontwikkelaars

Waals projectdeel

Voorzien: verenigingen (bijv.: Natagora), universiteiten (bijv.: UMONS, ULB…), burgerverenigingen (bijv.: transitiebewegingen…), partijen uit de landbouwsector (bijv.: NATAGRIWAL, landbouwers, …)

Vlaams projectdeel

Voorzien: verenigingen (bijv.: Natuurpunt), universiteiten (bijv.: Ugent…), burgerbewegingen (bijv.: transitiegroepen), partijen uit de landbouwsector, …

Geassocieerde acties

 • Actie n°17 - Wilde bestuivers integreren in de opleiding van toekomstige professionals
 • Actie n°18 - Technische informatie voor beheerders van groen- en natuurgebieden en landbouwers
 • Actie n°26 - Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van landbouwgebied
 • Actie n°27 - Rekening houden met wilde bestuivers in het bosbeheer
 • Actie n°28 - Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van groeven en terrils
 • Actie n°29 - Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van lineaire structuren
 • Actie n°30 - Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van natuurgebieden
 • Actie n°31 - Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van privégroengebieden
 • Actie n°32 - Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van openbare groengebieden
 • Actie n°33 - De coördinatie van acties ten voordele van bestuivers binnen een bepaald gebied of context bevorderen
 • Actie n°35 - Evaluatie van de acties voor wilde bestuivers in de bestudeerde gebieden of de pilootgebieden