Het gebruik van alternatieven voor chemische producten aanmoedigen

Context

Het is bewezen dat een groot aantal chemische producten (insecticiden, stikstofhoudende meststoffen, fungiciden en herbiciden) negatieve effecten hebben op insecten, waaronder ook bestuivende insecten. Het is dus belangrijk om preventieprincipes toe te passen om wilde bestuivers te beschermen.

De stopzetting van het gebruik van pesticiden moet samengaan met een gewijzigde beheerpraktijk (acties 26 tot 32).

Beschrijving

- Acties en beleidsrichtlijnen bevorderen die tot doel hebben het gebruik van chemische middelen te verminderen, meer bepaald insecticiden, stikstofhoudende meststoffen, fungiciden, herbiciden, producten voor diergeneeskundig gebruik, … die direct of indirect schadelijk zijn voor bestuivende insecten

- Het gebruik van chemische producten aanpassen aan de lokale context en omstandigheden van bestuivers, bijvoorbeeld door praktijken zoals de geïntegreerde bestrijding van plaagsoorten, precisielandbouw, gedifferentieerd ruimtebeheer, …

- Alternatieve praktijken aanmoedigen voor het gebruik van chemische producten die direct of indirect schadelijk zijn voor insecten, vooral in landbouwmilieus en in het beheer van privé en openbare groengebieden en lineaire structuren (bijv. spoorwegen, …). De ontwikkeling van dergelijke alternatieve praktijken zou zich met voorrang moeten richten op de problematiek van onkruidverdelging (herbiciden), van de gezondheid van de geteelde gewassen (fungiciden, insecticiden) en van de gezondheid van dieren (diergeneeskundige producten) die momenteel de voornaamste aanleiding tot het gebruik van chemische producten vormen.

- De betrokken partijen begeleiden naar praktijken zonder chemische producten bijvoorbeeld door het invoeren van gedifferentieerde beheermethodes in gebieden met verschillende noden (bijv. steden, parken, privégroengebieden, bedrijfsterreinen, …) en het brede publiek sensibiliseren rond deze nieuwe beheermethodes en hun esthetische aspect en informeren door de nadruk te leggen op de mogelijke financiële besparingen, …

- Informatie samenstellen en verspreiden over chemische producten die schadelijk zijn voor de gezondheid, het milieu en voor wilde bestuivers, en ook over alternatieve praktijken, bijvoorbeeld door middel van een webplatform.

Actievoorbeelden

Indicatoren

  • Aantal bijkomende of gewijzigde maatregelen met het doel om het gebruik van chemische producten te verminderen of te verbieden in verschillende nationale / lokale benaderingen
  • Oppervlakte en aantal van landbouwbedrijven die betrokken zijn bij de vermindering van pesticiden in het kader van MAE (agro-ecologische maatregelen) of bij de omzetting naar bio
  • Aantal gemeentes die een gedifferentieerd beheer handhaven
  • Aantal samengestelde en verspreide informatieboodschappen

Soorten partijen

Advies: Partijen uit de kennissector, partijen uit de landbouwwereld, partijen uit de bijenhouderij, partijen uit de sector van het natuurbehoud
Stimulering en wettelijk kader: beslissende instanties
Uitwerking op het terrein: burgers, bedrijven, partijen uit de landbouwsector, beheerders van ruimte en infrastructuur, partijen uit de bijenhouderij, beslissende instanties en overheden

Frans projectdeel

Voorzien: landbouwkamers Hauts-de-France, bedrijven, particulieren, overheden, regionale natuurparken, Gabnor, Bio-Picardie

Waals projectdeel

Voorzien: Greenotec

Vlaams projectdeel

Voorzien: Infrabel, INAGRO, ILVO, Boerenbond, ABS, ECO²

Geassocieerde acties

  • Actie 4 – Onderzoek naar het effect van de werkwijze in de landbouw op wilde bestuiver
  • Actie 26 – Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van landbouwgebied
  • Actie 29 – Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van lineaire structuren
  • Actie 31 – Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van privégroengebieden
  • Actie 32 – Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van openbare groengebieden