Download de infographic van SAPOLL

Grensoverschrijdend actieplan voor wilde bestuivers

De wilde bestuivers van de grensoverschrijdende zone Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen vormen een kostbaar maar ernstig bedreigd onderdeel van de natuur. Om hen te beschermen is het essentieel om een grensoverschrijdende organisatie op poten te zetten die toelaat om gecoördineerde acties te ondernemen en die het mogelijk maakt om te profiteren van de nauwe samenwerking tussen de regio’s. Geïsoleerde acties aan beide zijden van de grens hebben weinig kans om uit te monden in een duurzaam beleid rond bestuivers. De nood is groot want wilde bestuivers, in het bijzonder wilde bijen, zweefvliegen en vlinders, zijn essentieel om de landbouw en de ecosystemen van onze regio’s in stand te houden.

Colette.Seignez_Dasysyrphus-albostriatusOm die uitdagingen aan te gaan, lanceert het SAPOLL project, met de betrokken partijen uit Wallonië, Vlaanderen en het noorden van Frankrijk, een grensoverschrijdend actieplan om de wilde bestuivers te beschermen. Dit plan legt de basis voor de maatregelen die nodig zijn om de bestuivers te beschermen, door dieper in te gaan op de noodzakelijke  wetenschappelijke en educatieve aspecten voor burgers, beleidsmakers, ondernemers en terreinbeheerders. Het plan is ook aangepast aan de regionale context van elke partij. Het is opgesteld in samenwerking met de actoren van het grensoverschrijdende gebied en vermeldt de behoeftes en doelstellingen voor de grensoverschrijdende regio, net als de acties en taken die uitgevoerd moeten worden om de bestuivers te beschermen.

Het SAPOLL-project organiseert ook activiteiten die noodzakelijk zijn voor het succes van het actieplan. Die acties streven naar het delen van kennis en vaardigheden binnen het grensoverschrijdende gebied. De wetenschappelijke kennis, de ervaring op het gebied van sensibilisering en terreinbeheer zijn immers erg versnipperd. Volgende acties komen onder meer aan bod:

  • Sensibilisering van het grote publiek: acties rond communicatie, sensibilisering en burgerwetenschap om een zo groot mogelijk publiek te informeren over de achteruitgang van wilde bestuivers.
  • Mobilisering van de netwerk van waarnemers: ondersteuning van werkgroepen en het voorzien van opleidingen.
  • Wetenschappelijke opvolging van wilde bestuivers: verzamelen van verspreidingsgegevens en opzetten van een grensoverschrijdende database. Dankzij die gegevens, worden de hotspots voor de bestuivers en de bestuiving in kaart gebracht.

Foto: C. Seignez