Onderzoek naar het effect van gedomesticeerde bestuivers en van de werkwijze in de bijenhouderij op wilde bestuivers

Context

Over de interactie tussen gedomesticeerde bestuivers en wilde bestuivers is er slechts weinig inzicht. Onderzoek naar wilde bestuivers zou de eventuele negatieve invloed van de voor bestuivers gehanteerde kweekpraktijken kunnen verminderen en een mogelijke positieve impact kunnen vergroten.

Beschrijving

-De interactie tussen wilde bestuivers en gedomesticeerde en/of gecommercialiseerde soorten bestuivers bestuderen en karakteriseren (bijv.: honingbij - Apis mellifera, aardhommel - Bombus terrestris, andere soorten hommels– Bombus sp., metselbijen – Osmia sp ....).  Deze interactie kan onder andere zijn: competitie bij het zoeken van stuifmeel en nectar, genetische vervuiling, overdracht van ziekten, … Voor dit onderzoek moet de regionale context in rekening gebracht worden, net zoals alle factoren die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op de interactie (bijv.: beschikbaarheid van bloemplanten, landschap, periode van het jaar, invasieve plantensoorten).

-De uitdagingen voor het behoud van zowel gedomesticeerde als wilde bestuivers identificeren zodat op deze domeinen samengewerkt kan worden (bijv.: aanbod van bloemplanten, pesticides, klimaat, …).

Actievoorbeelden

  • Onderzoek naar de massieve introductie van bestuivers of van planten door de mens en de gevolgen daarvan op de interactie tussen planten en bestuivers (Geslin et al., 2016 in Advances in Ecological Research (Vol. 57, pp. 147-199)).
  • Gemeenschappelijk overleg over een gids voor de weldoordachte spreiding van bijenhallen in Wallonië (CARI, SPW, UMONS, NATAGORA).

Indicatoren

  • Aantal wetenschappelijke publicaties over dit thema
  • Aantal lopende onderzoeken of projecten over dit thema

Soorten partijen

Realisatie van het wetenschappelijke onderzoek: Partijen uit de kennissector
Tussenpersonen en uitvoering op het terrein: Partijen uit de landbouwsector, bedrijven

Frans projectdeel

Voorzien: GDSA (Groupements de Défense Sanitaires Apicoles), FRB (Fondation Recherche Biodiversité), INRA, ANR, Casdar, RMT « Biodiversité et Agriculture », Eden62 en Elke bevoegde persoon of structuur (INRA, zaaigoedsector, regionale natuurparken, natuurreservaten, Conservatoire du littoral, verenigingen, UMT PrADE, MAAF/DGPE, MAAF/DGER en technische instellingen, Conservatoires des espaces naturels, hogescholen, universiteiten, …)

Belgisch projectdeel

Voorzien: universiteiten (bijv.: ULB, UMONS, UCL, UGENT, ULB, …), onderzoekscentra (CRA-W, …), Bijenhoudersverenigingen en bijen-onderzoekscentra (bijv.: CARI, …), bedrijven betrokken bij bestuiving en gewasbescherming

Geassocieerde acties

  • Actie 2 – Onderzoek naar de toestand van populaties van wilde bestuivers
  • Actie 15 – Sensibiliseren en informeren van bijenhouders
  • Actie 25 - Toezicht en opvolging van de handel in wilde bestuivers voorzien