Sensibiliseren en informeren van gebiedsbeheerders

Context

De partijen die actief zijn op het terrein en de beheerders van gebieden met inbegrip van natuurgebieden, zijn over het algemeen weinig geïnformeerd over de noden van wilde bestuivers (met uitzondering van dagvlinders). Er ontbreekt vooral kennis over nestbouw en voedingsbronnen. Dit gebrek aan kennis beperkt hun mogelijkheden om passende beheerkeuzes te maken waarin ook plaats is voor het behoud van wilde bestuivers. Het is dus van essentieel belang dat dergelijke partijen over kennis beschikken over de ecologie van wilde bijen en zweefvliegen en een aangepast beheer.

Beschrijving

- Informeren en sensibiliseren van gebiedsbeheerders, (privé, openbaar, bos, landbouw, natuur…), over bestuivers en hun ecologie.

-Informeren van gebiedsbeheerders over de mogelijkheden voor financiële besparingen gekoppeld aan een ecologisch beheer van hun gebied.

- Bevorderen van uitwisseling tussen de beheerders van gebieden in dezelfde regio of in verschillende regio’s om kennis en ervaring te kunnen delen, bijvoorbeeld door middel van uitwisselingsdagen, seminaries, opleidingen, debatten, …

Actievoorbeelden

Indicatoren

  • Aantal uitwisselingsdagen
  • Aantal informatiemiddelen

Soorten partijen

Advies en concept: partijen uit de kennissector, partijen uit de sector van het natuurbehoud
Verspreiding en uitwerking: partijen uit de educatiesector, beheerders van gebieden en infrastructuur, partijen uit de sector van het natuurbehoud, bedrijven

Frans projectdeel

Voorzien: DREAL (ateliers voor het natuurpatrimonium van Hauts-de-France),    CPIE, beheerders van natuurgebieden, natuurverenigingen (GON, Picardie nature,    ADEP, SENF), industrie- en handelskamers, regionale natuurparken

Waals projectdeel

Voorzien: verenigingen (Natagora, …), Waals Gewest, intercommunales (IDEA, …), beroepsverenigingen, …

Vlaams projectdeel

Voorzien: Afdeling Wegen en Verkeer, Waterwegen en Zeekanaal, ANB, gemeentebesturen, provinciale besturen, Vlaamse overheid, Natuurpunt, Limburgs Landschap, vzw Durme, intercommunales …

Geassocieerde acties

  • Actie 10 – Wilde bestuivers onder de aandacht brengen
  • Actie 11 – Verbetering van de algemene kennis over planten die geschikt zijn voor bestuivers
  • Actie 18 – Technische informatie voor beheerders van groen- en natuurgebieden en landbouwers