De achteruitgang van wilde bestuivers in Europa en in de grensoverschrijdende zone is een belangrijk probleem. De huidige achteruitgang heeft verschillende oorzaken, die via het federaal project BELBEES  bestudeerd worden door een netwerk van vijf Belgische laboratoria, gecoördineerd door de UMONS.

Het BELBEES project bestudeert de achteruitgang van wilde bijen in België.

De resultaten zijn essentieel voor het behoud van wilde bijen in de regio.

Deze alarmerende situatie heeft recent ook geleid tot de uitwerking van een Nationaal Actieplan voor bestuivers in Frankrijk en tot het “Mayaplan” in Wallonië. Hoewel er dus in de betrokken landen wel degelijk initiatieven bestonden, waren er echter geen of amper concrete en noemenswaardige acties voor het behoud van wilde bestuivers in de grensoverschrijdende zone.

Bestuivers zijn essentieel voor de landbouw, ecosystemen en ons landschap.

De bestuivers uit de grensoverschrijdende zone worden ernstig bedreigd. Ze zijn essentieel om de landbouw en de ecosystemen in stand te houden waardoor ze bijgevolg ook onmisbaar zijn voor de economische activiteit en het welzijn van de inwoners uit het gebied.

Die gevoelige, globale context wordt versterkt door talrijke regionale verschillen.

… Het SAPOLL-project wil een antwoord bieden op de huidige toestand!

Dankzij het actieplan en de gezamenlijk ontwikkelde instrumenten zal dit project coherente behoudsprogramma’s invoeren binnen het hele gebied. Alles wordt dus veel efficiënter maar er wordt nog steeds rekening gehouden met de regionale bijzonderheden.