Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van lineaire structuren

Context

De betrokken gebieden zijn wegbermen, groene fietsroutes, gas- en elektriciteitsleidingen, spoorwegen, waterlopen en alle andere lineaire structuren die een grote oppervlakte innemen. In sterk door de mens ingenomen gebieden kunnen deze lineaire structuren een schuilplaats bieden aan wilde bestuivende insecten en kunnen ze ook corridors vormen waardoor ze zich kunnen verplaatsen. De beheerinstanties van dergelijke lineaire structuren beginnen meer en meer rekeningen te houden met de behoudsproblematiek van de biodiversiteit in al haar onderdelen. Toch is het onderdeel “bestuivende insecten” minder bekend, wat blijkt uit het feit dat er weinig rekening mee wordt gehouden in beheermaatregelen.

Beschrjving

De beheerders van lineaire structuren begeleiden naar praktijken die gunstig zijn voor bestuivende insecten en de overgang naar nieuwe technieken plannen, zoals bijvoorbeeld de klemtoon leggen op de economische en ecologische voordelen, door beslissingstools aan te reiken, door technische excursies op het terrein voor te stellen of door gidsen voor een goede praktijk en technische documentatie aan te bieden, ...

- De invoering van alternatieve beheermethodes ten gunste van wilde bestuivers voor lineaire structuren aanmoedigen, zoals het maaien en het afvoeren van het maaisel (om op lange termijn het plantenbestand te bevorderen) te reduceren naar één enkele maaibeurt laat in het seizoen in bepaalde gebieden waar geen veiligheidsoverwegingen gelden, het behouden van stapels dood hout bij het onderhoud van gebieden onder hoogspanningslijnen in bosgebied, het creëren van habitat (naakte of afgeschraapte bodem) om de nestbouw van in de grond nestelende soorten te begunstigen, het gebruik van planten die aangepast zijn aan de teeltomgeving en de teeltomstandigheden, …

- Partnerships creëren tussen de beheerders van lineaire structuren en de partijen uit de kennissector en het natuurbehoud om de uitwisseling te bevorderen en samen aangepaste beheertechnieken te ontwikkelen.

Actievoorbeelden

Indicatoren

  • Aantal kilometers geïntegreerde wegen
  • Oppervlakte aan regionale wegennetwerken en transportnetwerken die ten gunste van wilde bestuivers beheerd worden

Soorten partijen

Advies en concept: partijen uit de sector van het natuurbehoud
Uitwerking op het terrein:
beheerders van ruimte en infrastructuur, beslissingsorganen en overheden, bedrijven, partijen uit de sector van het natuurbehoud

Frans projectdeel

Voorzien: SNCF réseau, DIR NORD, SANEF (Société des autoroutes du Nord et de l’Est de   la France), departementen Nord, Pas-de-   Calais, Aisne, Somme et Oise, RTE (réseau de transport d’électricité), gemeenten, intercommunales (MEL, CUD…), CEREMA, Voies navigeables de France, Iffstar, EPCI (openbare overheden die in intercommunales samenwerken kunnen verantwoordelijkheid hebben voor wegen)

Waals projectdeel

Voorzien: Waals Gewest (MET – DGO1, bevaarbare waterlopen, SOFICO…), gemeenten, provincies, intercommunales (IDEA, …), INFRABEL, bedrijven (bijv.: ELIA, …), DCENN (SPW – DGO3)

Vlaams projectdeel

Voorzien: INFRABEL, ELIA, AWV, Vlaamse waterweg

Geassocieerde acties

  • Actie 18 - Technische informatie voor beheerders van groen- en natuurgebieden en landbouwers
  • Actie 21 - Het gebruik van alternatieven voor chemische producten aanmoedigen
  • Actie 23 - Beheerkalender ten voordele van bestuivende insecten
  • Actie 33 - De coördinatie van acties ten voordele van bestuivers binnen een bepaald gebied of context bevorderen
  • Actie 34 - Pilootgebieden opzetten en promoten die als model kunnen dienen voor wilde bestuivers