Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van openbare groengebieden

Context

De gebieden die hier bedoeld worden zijn gemeentelijke groengebieden, bermen, militaire terreinen, historische monumenten, historische tuinen, begraafplaatsen, …

Een aan de omstandigheden aangepast beheer kan deze gebieden omvormen tot een interessant leefgebied voor wilde bestuivers.

Beschrijving

- De beheerders van openbare groengebieden begeleiden naar de invoering van praktijken die gunstig zijn voor bestuivers, bijvoorbeeld door de nadruk te leggen op de economische en ecologische voordelen, door beslissingstools aan te reiken, door excursies op het terrein voor te stellen of door gidsen voor goede praktijken en technische documentatie aan te bieden, ...

- Aanmoedigen van praktijken die gunstig zijn voor bestuivers, meer bepaald door bloemenaanbod en nestplaatsen in openbare groengebieden te bevorderen. Dat kan onder meer door uitgesteld maaien, het zaaien en planten van aangepaste bloemplanten, gefaseerd (maai)beheer, door het creëren van gunstige nestplaatsen (naakte of afgeschraapte bodem, dood hout, …), het tegengaan van beton en andere verhardingen van de bodem (in het kader van nestplaatsen), …

- Het beheer aanmoedigen ten gunste van wilde bestuivers van openbare groengebieden waarvoor sterke beperkingen gelden (begraafplaatsen, sportvelden, voetpaden, stedelijke infrastructuur, bloemperken, rotondes), bijvoorbeeld door de invoering van alternatieve praktijken (vergroening van begraafplaatsen, onkruidbestrijdingstechnieken, uitgesteld beheer, …) door in stedelijk gebied beplanting met nectar- en stuifmeelplanten voor te stellen, door de bevolking en de onderhoudsdiensten van deze nieuwe methodes bewust te maken.

- De uitwisseling van kennis tussen beheerders van openbare groengebieden en partijen uit het natuurbehoud bevorderen, bijvoorbeeld door middel van ontmoetingen, excursies op het terrein, … om de uitwerking en het delen van goede praktijken te begunstigen.

Actievoorbeelden

Indicatoren

  • Nieuwe oppervlakte aan openbare groengebieden die jaarlijks in het actieplan opgenomen worden
  • Aantal gemeentelijke overheden die voor hun groengebieden een beleid voeren ten gunste van wilde bestuivers

Soorten partijen

Advies en concept: partijen uit de sector van het natuurbehoud
Uitwerking op het terrein: beslissende instanties en overheden, burgers (burgerbewegingen in openbare plaatsen, deeltuinen, …)

Frans projectdeel

Voorzien: gemeenteverbanden, gemeentes, departementen, Regio’s, syndicats mixtes, EPF, CPIE, beheerders van natuurgebieden, PNR, burgerbewegingen, CCAS (sociale    gemeentelijke actiecomités die vaak terreinen als schenking of legaat verkrijgen)

Waals projectdeel

Voorzien: verenigingen (bijv.: Natagora,   ECOWAL, Adalia2.0, …), gemeentes (PCDN, …), provincies, intercommunales (IDEA, …), Waals Gewest (Dir. Espace verts), burgerverenigingen (bijv.: Villes en Transition, …)

Vlaams projectdeel

Voorzien: Departement Omgeving, natuurverenigingen (bv Natuurpunt), intercommunales, VVOG, VVGS, gemeentes, week van de bij (Departement Omgeving), transitiegroepen,…

Geassocieerde acties

  • Actie 18 - Technische informatie voor beheerders van groen- en natuurgebieden en landbouwers
  • Actie 21 - Het gebruik van alternatieven voor chemische producten aanmoedigen
  • Actie 23 - Beheerkalender ten voordele van bestuivende insecten
  • Actie 33 - De coördinatie van acties ten voordele van bestuivers binnen een bepaald gebied of context bevorderen
  • Actie 34 - Pilootgebieden opzetten en promoten die als model kunnen dienen voor wilde bestuivers