Technische informatie voor beheerders van groen- en natuurgebieden en landbouwers

Context

Een groot deel van de professionals (tuinbouwers, bosbouwers, landbouwberoepen, eco-adviseurs, onderhoudsmedewerkers van groene ruimten, …) kunnen binnen hun beroepsmatige activiteit een belangrijke impact hebben op wilde bestuivers. Toch beschikken ze over het algemeen over een fragmentarische of zelfs foutieve kennis over dit onderwerp. Het is dus van belang om de bestuivende insecten in de opleiding van dergelijke professionals op te nemen.

Beschrijving

- Aangepaste opleidingen over wilde bestuivers verspreiden naar de verschillende professionele partijen in het projectgebied die een link hebben met bestuivers. Dit kan in het kader van bijscholingen of professionele omscholing, bv. met opleidingscursussen, installaties in de opleidingsinstellingen, excursies naar pilootgebieden, … Deze opleidingen zouden idealiter aangepast moeten zijn aan de types gebieden die door deze professionals beheerd worden en aan de lokale context. Tot deze betrokken professionals behoren onder andere:

 • beheerders van openbare groengebieden;
 • beheerders van privégroengebieden;
 • beheerders van natuurgebieden;
 • beheerders van vrijetijdsgebieden;
 • tuinbouwers;
 • bosbouwers;
 • uitbaters van groeven;
 • landbouwers;
 • ...

 

- Boodschappen creëren en verspreiden over maatregelen die bestuivers bevorderen, bijvoorbeeld via een webplatform, de samenstelling en verspreiding van gidsen, thematische documenten, video’s, …

- Boodschappen creëren en verspreiden voor communicatie en opleiding over het onderwerp bestuivers in de wereld van de professionals, bijvoorbeeld door middel van cursusdocumentatie, pedagogische video’s, een webplatform, …

Actievoorbeelden

 • Het natuurnetwerk van Natagora heeft een tweejarige en 20 modules tellende opleiding beschikbaar gesteld (2017-2019) met de bedoeling om de professionals in het beheer van groengebieden te kwalificeren.
 • In het kader van het SAPOLL-project hebben de Waalse agro-milieuadviseurs een eendaagse opleiding gekregen over wilde bestuivers. Het doel van deze opleiding was om basiskennis te verwerven om de MAEC (methodes ter bevordering van agromilieu en klimaat) beter op wilde bestuivers af te stemmen.

Indicatoren

 • Aantal opleidingen voor gebiedsbeheerders, gericht op « wilde bestuivers »

Soorten partijen

Advies en concept: partijen uit de kennissector, partijen uit de sector van het natuurbehoud
Verspreiding en uitwerking op het terrein: partijen uit de educatiesector, bedrijven, partijen uit de sector van het natuurbehoud, partijen uit de landbouwwereld, beheerders van gebieden en infrastructuur, beslissende instanties en overheden

Frans projectdeel

Voorzien: OPIE, AFB, beheerders van natuurgebieden, natuurverenigingen, PNR, EPF, CPIE, de landbouwkamers van   Hauts-de-France, LEGTA, departementale federaties voor de   jacht, departementale federaties voor de visvangst, ONF, CRPF

Waals projectdeel

Voorzien: universiteiten (ULg, UMONS…), verenigingen (bijv.: Natagora, Natagriwal, …), Waals Gewest, CRA-W, bedrijven, …

Vlaams projectdeel

Voorzien: universiteiten, verenigingen (bijv.: Natuurpunt,…), Vlaams Gewest, INVERDE, bedrijven, …

Geassocieerde acties

 • Actie n°4 - Onderzoek naar het effect van de werkwijze in de landbouw op wilde bestuivers
 • Actie n°14 - Sensibiliseren en informeren van gebiedsbeheerders
 • Actie n°16 - Sensibiliseren en informeren van partijen uit de landbouwsector
 • Actie n°26 - Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van landbouwgebied
 • Actie n°27 - Rekening houden met wilde bestuivers in het bosbeheer
 • Actie n°28 - Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van groeven en terrils
 • Actie n°29 - Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van lineaire structuren
 • Actie n°30 - Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van natuurgebieden
 • Actie n°31 - Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van privégroengebieden
 • Actie n°32 - Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van openbare groengebieden
 • Actie n°34 - Pilootgebieden opzetten en promoten die als model kunnen dienen voor wilde bestuivers