Sensibiliseren en informeren van bijenhouders

Context

Gezien het gebrek aan kennis over mogelijke risico’s voor de teelt van gedomesticeerde bijen (Apis mellifera) en wilde bijen (competitie, overdracht van ziektes), lijkt het belangrijk om de bijenhouders te informeren, zodat in een gezamenlijk optreden preventief te werk kan worden gegaan. Bovendien is het ook nodig om deze partijen over de bestaande risico’s te informeren en praktijken uit de bijenhouderij die het behoud van wilde bijen niet in de weg staan, aan te moedigen. Zo kunnen synergiën ontwikkeld worden tussen de bijenteelt en het behoud van wilde bestuivers.

Beschrijving

- Partijen uit de bijenhouderij informeren en sensibiliseren over het thema wilde bijen en hun ecologie, bijvoorbeeld door de integratie van een algemeen onderdeel over het bestuivingsproces en wilde bestuivers in de opleidingen voor bijenhouders.

- De uitwisseling tussen de partijen uit de bijenhouderij en de beheerders van natuurgebieden en natuurliefhebbers bevorderen zodat een wederzijds begrip kan ontstaan en synergiën gecreëerd kunnen worden.

-Gidsen voor een weloverwogen inplanting van bijenkorven samenstellen en verspreiden. Deze gidsen zijn bestemd voor bijenhouders, landbouwers, gemeenten, bosbeheerders, … om het samengaan van honingbijen en wilde bestuivers in het gebied te bevorderen.

Actievoorbeelden

  • Een workshop "Apiculture et conservation de la nature" geleid door Natagora in het Waalse Gewest
  • Voorstelling van wilde bestuivers en de risico’s (in verband met de bijenhouderij en andere milieufactoren) door UMONS tijdens de dag Nord-Sud van 10 december 2017, georganiseerd door de verenigingen MAYA en CARI.

Indicatoren

  • Aantal opleidingen voor bijenhouders waarin een onderdeel « wilde bestuivers » werd opgenomen

Soorten partijen

Advies en concept: partijen uit de kennissector, partijen uit de sector van het natuurbehoud
Verspreiding en uitwerking: partijen uit de bijenhouderij

Frans projectdeel

Voorzien: bijenhouders, bijenhoudersverenigingen (SNA, UNAF, APINOR…), de landbouwkamers van Hauts-de-France, natuurverenigingen (GON, ADEP, Picardie nature, SENF…), beheerders van natuurgebieden, CPIE, PNR, Opie, Observatoire des abeilles

Waals projectdeel

Voorzien: verenigingen (Natagora…), CARI, bijenhoudersverenigingen, bijenteeltscholen

Vlaams projectdeel

Voorzien: Natuurpunt, ANB, PC bijenteelt, KONVIB, AVIB, VNIFpollinisation

Geassocieerde acties

  • Actie 5 – Onderzoek naar het effect van gedomesticeerde bestuivers en van de werkwijze in de bijenhouderij op wilde bestuivers
  • Actie 10 – Wilde bestuivers onder de aandacht brengen
  • Actie 11 – Verbetering van de algemene kennis over planten die geschikt zijn voor bestuivers
  • Actie 25 – Toezicht en opvolging van de handel in wilde bestuivers voorzien