Onderzoek naar de toestand van populaties van wilde bestuivers

Context

Om de wilde bestuivers op een efficiënte manier te kunnen beschermen is het nodig om de mate van hun afname te meten en het risico op uitroeiing van de soorten te onderzoeken. Dit laatste staat in verband met de gezondheid en de connectiviteit van de populaties. Momenteel is het nodig om meer kennis te vergaren en onderzoek te doen naar de afname van bijen en zweefvliegen.

Beschrijving

-Uitbouw van het onderzoek naar de achteruitgang van bestuivers om dit voor alle taxa van wilde bestuivers te kunnen kwantificeren en verder onderzoek naar de evolutie van de gezondheidstoestand van gemeenschappen van wilde bestuivers doorheen te tijd, bijvoorbeeld met behulp van evaluatiemethodes zoals Rode Lijsten, de opvolging van populaties (genetica van populaties of de dynamiek van populaties) ...

-Rode Lijsten publiceren voor alle groepen wilde bestuivers in het grensoverschrijdende gebied. Het zou bijvoorbeeld relevant zijn om:

 • Rode Lijsten op te stellen voor zweefvliegen (op alle niveaus: Europees, nationaal, regionaal;
 • een Rode Lijst op te stellen voor wilde bijen in het noorden van Frankrijk;
 • een Rode Lijst op te stellen voor wilde bijen in de gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel-hoofdstad (in 2019 wordt een nationale Rode Lijst voor België afgewerkt);

Deze Rode Lijsten zullen toelaten om met de achteruitgang van bestuivers rekening te houden in de behoudsmaatregelen die op het terrein getroffen worden.

-De effecten van globale wijzigingen (klimaatwijziging, gebruik van land …) op de toestand en de dynamiek van populaties van wilde bestuivers in de toekomst modelleren om de gebieden die op lange termijn een toevlucht zullen bieden te identificeren, bijvoorbeeld door middel van klimaatatlassen.

Actievoorbeelden

 • Rode Lijst van vlinders van Wallonië (Fichefet et al., 2008), van Vlaanderen (Maes et al, 2012) en Nord-Pas-de-Calais (Hubert & Haubreux, 2014)
 • Climatic Risk Atlas of European Bumblebees (Rasmont et al., 2015)

Indicatoren

 • Aantal studies over de afname van populaties van bestuivers
 • Aantal Rode Lijsten op nationaal en regionaal niveau
 • Aantal beoordeelde soorten in de regionale en nationale lijsten

Soorten partijen

Concept, uitwerking en verspreiding: partijen uit de kennissector, partijen uit de sector van het natuurbehoud

Frans projectdeel

Voorzien: universiteiten (Lille I: Evol Ecolab, …), GON, CEN, SENF, ADEP, RNF/AGIS, MNHN, Eden62

Belgisch projectdeel

Voorzien: universiteiten (bijv.: UMONS, ULB, UGENT, …), natuurverenigingen (bijv.: Natagora, Natuurpunt)

Geassocieerde acties

 • Actie 3 – Onderzoek naar de factoren die de afname van wilde bestuivers bepalen
 • Actie 4 – Onderzoek naar het effect van werkwijzen in de landbouw op wilde bestuivers
 • Actie 5 - Onderzoek naar het effect van gedomesticeerde bestuivers en van de werkwijze in de bijenhouderij op wilde bestuivers
 • Actie 24 - Regelgeving opstellen die leidt tot betere bescherming van bestuivers