Wilde bestuivers integreren in de opleiding van toekomstige professionals

Context

Een groot deel van de professionals (tuinbouwers, bosbouwers, landbouwberoepen, eco-adviseurs, onderhoudsmedewerkers van groene ruimten, …) kunnen binnen hun beroepsmatige activiteit een positieve of negatieve impact hebben op wilde bestuivers. Toch beschikken ze over het algemeen over een fragmentarische en zelfs foutieve kennis over dit onderwerp. Het is dus van belang om bestuivende insecten en het bestuivingsproces op te nemen in de opleiding van studenten landschapsarchitectuur, landbouw of ruimtelijke ordening.

Beschrijving

- Een onderdeel over het bestuivingsproces en bestuivende insecten opnemen in de professionele vakgebieden die een directe link hebben met bestuivers, bijvoorbeeld in vorm van cursussen, installaties op school, excursies naar pilootgebieden, … Tot deze categorieën behoren onder andere:

  • biologie-opleidingen;
  • landbouwopleidingen;
  • opleidingen voor landschaps- en tuinbouwers;
  • opleidingen voor ruimtelijke ordening, voor adviseurs voor publieke, semipublieke en privéprojecten, voor het beheer van het openbare landschap en patrimonium;
  • milieuopleidingen (inclusief opleidingen toegepaste ecologie) en stedelijke en gebiedsontwikkeling.
  • ...

- Boodschappen creëren en verspreiden voor communicatie en opleiding over het onderwerp bestuivers in het onderwijs, bijvoorbeeld door middel van cursusdocumentatie, pedagogische video’s, een webplatform, …

Actievoorbeelden

Indicatoren

  • Aantal opleidingen voor toekomstige professionals waarin een onderdeel « wilde bestuivers » opgenomen werd.

Soorten partijen

Advies en concept: partijen uit de kennissector, partijen uit de educatiesector, beslissende instanties en overheden
Uitwerking op het terrein: partijen uit de educatiesector

Frans projectdeel

Voorzien: LEGTA, landbouwerskamers, universiteiten, natuurverenigingen (GON,    Picardie nature, ADEP, SENF, CPIE), MFR, landbouwscholen

Waals projectdeel

Voorzien: universiteiten (bijv.: ULg, UMONS, …), federaties (FJA, …), hogescholen, secundaire scholen voor technische opleidingen (tuinbouw, techniek en milieu, …), opleidingsinstellingen voor volwassenen (FOREM, IFAPME), integratiecentra (bijv.: CEFOP, sociale promotie, …), verenigingen (bijv.: Natagriwal, Natagora, CARI…), Federatie Wallonië Brussel, …

Vlaams projectdeel

Voorzien: VVOG, VVSG, hogescholen, Natuurpunt, landbouwopleidingen

Geassocieerde acties

  • Actie 34 – Pilootgebieden opzetten en promoten die als model kunnen dienen voor wilde bestuivers