Meting van de waarde van de ecosysteemdienst bestuiving

Context

Om het belang en de risico’s verbonden aan de achteruitgang van wilde bestuivers op het terrein te kunnen identificeren, is het belangrijk om ecosysteemdiensten te verbeteren zodat deze op hun juiste waarde geschat worden en ze niet uitgeput worden. Bestuivers moeten ook behouden blijven omwille van hun intrinsieke waarde en niet alleen voor hun economische waarde.

Beschrijving

-De functie en de ecosysteemdiensten van de bestuiving door alle bestuivende insecten samen in kaart brengen en meten, specifiek voor wilde bestuivers met betrekking tot gecultiveerde planten (ecosysteemdiensten) en van wilde planten (ecosysteemfunctie). Dit onderzoek kan geografisch en op basis van de planten – bestuiversnetwerken opgedeeld worden.

-De factoren in kaart brengen die een impact kunnen hebben op de bestuiving en mogelijke risicogebieden identificeren.

-Andere door bestuivers geleverde diensten identificeren en onderzoeken en hun bovenop hun economische waarde een intrinsieke waarde toekennen.

Actievoorbeelden

Indicatoren

  • Aantal lopende onderzoeken naar ecosysteemfuncties en diensten
  • Aantal wetenschappelijke publicaties in toonaangevende magazines

Soorten partijen

Realisatie van het wetenschappelijk onderzoek: partijen uit de kennissector
Tussenpersonen en hulp op het terrein: partijen uit de landbouwsector, partijen uit de sector van het natuurbehoud

Frans projectdeel

Voorzien: ANR, FRB, Casdar, RMT « Biodiversité et Agriculture » INRA, zaaizaadsector, regionale natuurparken, natuurreservaten, Conservatoire du littoral, Conservatoires des espaces naturels, UMT PrADE, MAAF/DGPE, MAAF/DGER en technische instellingen, hogescholen, universiteiten, de landbouwkamers van Hauts-de-France. Experten op gebied van planten en bestuivers: CBNBl, GON, Picardie Nature, CENs, universiteiten

Belgisch projectdeel

Voorzien: universiteiten (bijv.: ULg, UCL, ULB…), agronomische onderzoekscentra en – instellingen (bijv.: CRA-W, INAGRO, ILVO, …)

Geassocieerde acties

  • Actie 3 – Onderzoek naar de factoren die de afname van wilde bestuivers bepalen
  • Actie 4 – Onderzoek naar het effect van de werkwijze in de landbouw op wilde bestuivers