Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van groeven en terrils

Context

Groeven en terrils kunnen geschikte omgevingen zijn voor de huisvesting van grondnestelende bijen- en wespensoorten en voor bestuivers in het algemeen (onbegroeide gronden, gunstig voor de nestbouw, niet bewerkte gebieden met een mogelijk rijk voedselaanbod). De uitbaters van groeven moeten rekening houden met wilde bestuivers en andere ongewervelden en vermijden dat er maatregelen getroffen worden die ongunstig zijn voor hen, vooral op vlak van beheer, natuurlijke herinrichting of herstel van de groeven.

Beschrijving

- De uitbaters van groeven en terrils begeleiden naar beheerpraktijken die gunstig zijn voor bestuivers, bijvoorbeeld door beslissingstools aan te bieden, reeds gerealiseerde voorbeelden van acties bekend te maken, door technische excursies op het terrein of ook door gidsen voor goede praktijken en technische documentatie aan te bieden, …

- Beheermethodes ten gunste van wilde bestuivers in groeven en terrils bevorderen, bijvoorbeeld door uitbaters van groeven en overheidsdiensten te informeren over wilde bestuivers er voorkomen en hen te betrekken bij openings-/sluitingsdossiers van groeven alsook bij hun natuurlijke herinrichting, door aan de overheidsinstanties wijzigingen voor te stellen voor dossiers voor natuurlijke herinrichting van groeven, door maatregelen ten gunste van bestuivers voor te stellen op terrils die nog geëxploiteerd worden maar die stilgelegd zullen worden of bij de natuurlijke herinrichting van groeven.

Actievoorbeelden

Indicatoren

  • Aantal gecontacteerde groeves
  • Antwoord van de overheidsdiensten over de mogelijkheid tot wijziging van dossiers voor natuurlijke herinrichting van groeven
  • Aantal acties gevoerd ten voordele van bestuivers in groeven of terrils die nog geëxploiteerd worden
  • Aantal openings-/sluitingsdossiers van groeven waarin rekening gehouden wordt met bestuivers

Soorten partijen

Advies en concept: partijen uit de sector van het natuurbehoud
Uitwerking op het terrein: beslissende instanties, bedrijven, beheerders van ruimte en infrastructuur, partijen uit de sector van het natuurbehoud

Frans projectdeel

Voorzien: UNICEM, UNPG, beheer van natuurgebieden (CEN, EDEN 62, Département   du Nord, ONF, …), bedrijven, CPIE chaîne des terrils, regionale natuurparken

Waals projectdeel

Voorzien: verenigingen (bijv.: Natagora…), intercommunales (IDEA), privébedrijven van groeve-beheerders (Sagrex, Holcim, CCB, Carrières du Hainaut, CUP…), natuurgebieden

Vlaams projectdeel

Voorzien: verenigingen (bijv.: Natuurpunt…), intercommunale, Privégroeve-uitbaters

Geassocieerde acties

  • Actie 18 - Technische informatie voor beheerders van groen- en natuurgebieden en landbouwers
  • Actie 23 - Beheerkalender ten voordele van bestuivende insecten
  • Actie 33 - De coördinatie van acties ten voordele van bestuivers binnen een bepaald gebied of context bevorderen
  • Actie 34 - Pilootgebieden opzetten en promoten die als model kunnen dienen voor wilde bestuivers