De overdracht van natuurkennis over wilde bestuivers bevorderen, versnellen en versterken

Context

In het grensoverschrijdende gebied, zijn weinig mensen in staat wilde bijen en zweefvliegen te determineren. In het kader van het programma SAPOLL werden de eerste opleidingen opgestart, maar deze dynamiek moet volgehouden en nog versterkt worden om meer personen te kunnen opleiden. Verder is het belangrijk dat deze opleidingen niet beperkt blijven tot mensen die aan professionele structuren verbonden zijn, maar dat er ook vrijwilligers en natuurliefhebbers bij betrokken worden, zodat het aantal gespecialiseerde entomologen vergroot kan worden.

Beschrijving

- De aantrekking van nieuwe natuurliefhebbers voor een bepaald doelpubliek bevorderen, bijvoorbeeld vrijwilligers voor programma’s voor burgerwetenschap, landbouwers, natuurliefhebbers die in andere groepen actief zijn...

- Werkgroepen oprichten, leiden en coördineren voor alle groepen bestuivers, bijvoorbeeld door toespitsing op reeds bestaande werkgroepen of netwerken.

- Regelmatig entomologische opleidingen voor natuurliefhebbers aanbieden over groepen bestuivers, bijvoorbeeld door middel van cursussen, excursies op het terrein, determinatiesessies, … Het is raadzaam om opleidingen van verschillende niveaus aan te bieden om gemakkelijker nieuwe natuurliefhebbers te kunnen aantrekken en om de natuurliefhebbers te laten doorgroeien naar een hoger niveau.

- Een netwerk oprichten dat de rol van beoordelaar en referentie voor bepaalde groepen van bestuivers op zich neemt. Deze beoordelaars maken het voor de regionale natuurliefhebbers mogelijk om door te groeien omdat zij hun observatiegegevens beoordelen/corrigeren, raad geven en entomologische vragen over specifieke groepen beantwoorden.

- Grensoverschrijdende uitwisseling promoten tussen natuurliefhebbers die zich voor wilde bestuivers interesseren, bijvoorbeeld door middel van grensoverschrijdende ontmoetingen, seminaries, gezamenlijke excursies, …

Actievoorbeelden

Entomologische opleidingen:

  • Opleidingen (Cycli « apoïden », « hommels » en « zweefvliegen ») voor professionelen in het kader van het project SAPOLL
  • Opleidingen voor vrijwilligers (over bestuivers, wilde bijen, …) in het kader van het project SAPOLL

Werkgroepen:

Uitwisselingen en ontmoetingen:

  • Jaarlijkse ontmoetingen van Franstalige specialisten in vliesvleugeligen: APOIDEA GALLICA (http://sapoll.eu/apoidea-gallica/)
  • Netwerk van natuur- en ruimtebeheerders - REGNE - in Hauts-de-France

Indicatoren

  • Aantal entomologische of taxonomische opleidingen over wilde bestuivers
  • Aantal grensoverschrijdende ontmoetingen
  • Aantal werkgroepen
  • Aantal deelnemende vrijwilligers
  • Aantal specialisten (bijv.: beoordelaars en referentiepersonen) per groep bestuivende insecten

Soorten partijen

Concept: partijen uit de kennissector, partijen uit de sector van het natuurbehoud
Verspreiding: partijen uit de kennissector, partijen uit de sector van het natuurbehoud

Frans projectdeel

Voorzien: natuurverenigingen (GON, Picardie nature, SENF, ADEP), beheerders van natuurgebieden, Observatoire des Abeilles,    OPIE

Waals projectdeel

Voorzien: verenigingen (bijv.: Natagora, …), universiteiten (bijv.: UMONS, …), Waals Gewest (bijv.: DEMNA, …)

Vlaams projectdeel

Voorzien: verenigingen (Natuurpunt, …)

Geassocieerde acties

  • Actie 19 – Determinatietools ontwerpen en verspreiden voor alle groepen wilde bestuivers