Acties met betrekking tot burgerwetenschap

Context

Waarnemingsportalen zoals observations.be/waarnemingen.be of het programma Suivi Photographique des Insectes POLLinisateurs (SPIPOLL) hebben hun nut bewezen voor de sensibilisering van burgers en het verzamelen van kwaliteitsgegevens voor zover die in een precieze, goed afgelijnde en van de gepaste informatie voorziene context gebruikt worden. Gebruikmakend van de ervaring die binnen het project SAPOLL werd opgedaan, zou deze dynamiek naar andere soorten uitgebreid kunnen worden.

Beschrijving

- Promotie van systemen van burgerwetenschap in verband met bestuivers bij het grote publiek, bij scholen, …

- Opzetten van nieuwe systemen van burgerwetenschap bij een doelpubliek (bijv. bijenhouders, landbouwers) of systemen gebaseerd op nieuwe concepten (waarnemingen op bloembakken, in de stad, smartphone apps voor het herkennen van insecten en geassocieerde planten, …).

- Promotie van waarnemingsplatformen en -portalen verbonden met systemen van burgerwetenschap, om een ruimer publiek te bereiken en de kwaliteit en de kwantiteit van de verzamelde gegevens te verhogen.

- Verspreiden van informatie en kennis bij burgers om de kwantiteit en de kwaliteit van de door hun verzamelde gegevens te verhogen, bijvoorbeeld door middel van waarnemingscampagnes, soortenkaarten, …

Activevoorbeelden

Indicatoren

  • Aantal burgerwetenschapsacties
  • Tijd besteed aan deze burgerwetenschapsacties
  • Aantal ingevoerde gegevens
  • Aantal gevalideerde gegevens

Soorten partijen

Advies en concept: partijen uit de kennissector, partijen uit de sector van het natuurbehoud
Verspreiding en uitwerking: burgers, partijen uit de sector van het natuurbehoud, partijen uit de bijenhouderij

Frans projectdeel

Voorzien: MNHN (Programmes Vigie-NATURE), CEN, CPIE, EDEN 62, GON

Waals projectdeel

Voorzien: verenigingen (bijv.: Natagora…)

Vlaams projectdeel

Voorzien: verenigingen (bijv.: Natuurpunt, VELT…)

Geassocieerde acties

  • Actie 10 – Wilde bestuivers onder de aandacht brengen
  • Actie 11 – Verbetering van de algemene kennis over planten die geschikt zijn voor bestuivers