Sensibiliseren en informeren van de landbouwsector

Context

Als beheerders van grote landoppervlakken kunnen landbouwers een belangrijke invloed uitoefenen op wilde bestuivers. Toch beschikt de meerderheid van deze groep slechts over beperkte kennis en zijn ze zich wellicht niet bewust van het belang van wilde bestuivers en de relatie die deze insecten hebben met de landbouw.

Beschrijving

- Informeren en sensibiliseren van de landbouwsector (landbouwers, zaaizaadhandelaars, machine-aanbieders, …) over wilde bestuivers en hun ecologie, bijvoorbeeld via de landbouwpers, gidsen, thematische documentatie, video’s, …

- De partijen uit de landbouwsector (verenigingen, vakgroepen, beleidsmedewerkers van natuurparken, …) zodat landbouwers kunnen sensibiliseren en op vlak van bestuivende insecten een adviserende rol kunnen nemen.

- Boodschappen opstellen en verspreiden voor communicatie en bekendmaking in de media van het onderwerp bestuivende insecten in de landbouw, bijvoorbeeld via een webplatform, gidsen, praktische documentatie, video’s, …

-De uitwisseling over alternatieve praktijken en bestuivende insecten tussen de partijen uit de landbouwsector bevorderen, om het delen van kennis en ervaring mogelijk te maken, bijvoorbeeld door middel van uitwisselingsdagen, seminaries, opleidingen, debatten, …

-De uitwisseling tussen de partijen uit de landbouwsector en beheerders van natuurgebieden en natuurliefhebbers bevorderen om het wederzijdse begrip te vergroten en synergiën te creëren.

Actievoorbeelden

Indicatoren

  • Aantal opleidingen voor landbouwers waarin een onderdeel « wilde bestuivers » opgenomen werd

Soorten partijen

Advies en concept: partijen uit de kennissector, partijen uit de sector van het natuurbehoud
Verspreiding en uitwerking: partijen uit de sector van het natuurbehoud, partijen uit de landbouwwereld

Frans projectdeel

Voorzien: de landbouwkamers van Hauts-de-France, CPIE, natuurverenigingen (GON,    Picardie Nature), LEGTA, gespecialiseerde studiebureaus, regionale natuurparken,    Gabnor, Bio-Picardie

Waals projectdeel

Voorzien: Verenigingen (Natagriwal, Natagora, …), universiteiten (ULg, UMONS, …), CRA-W, landbouworganisaties (bijv.: FWA, FUGEA, …), SPW DGO3, Protect’eau, Biowallonie, …

Vlaams projectdeel

Voorzien: verenigingen (Natuurpunt, …), onderzoeksinstellingen (Ugent Plant and Crops, INAGRO, PC Fruit, …), landbouworganisaties (Boerenbond, ABS, …), overheidsinstellingen (FPS Public Health, Food Chain Safety and Environment, Regionale Landschappen, …)

Geassocieerde acties

  • Actie 10 – Wilde bestuivers onder de aandacht brengen
  • Actie 11 – Verbetering van de algemene kennis over planten die geschikt zijn voor bestuivers
  • Actie 18 – Technische informatie voor beheerders van groen- en natuurgebieden en landbouwers