BurgersBeslissers en overhedenOndernemingenPartijen uit de landbouwsectorBeheerders van ruimte en infrastructuurPartijen uit de educatiesectorPartijen uit de kennissectorPartijen uit de sector van het natuurbehoudPartijen uit de bijenhouderijFinanciers
  • Overheden, overheidsbesturen en regionale besturen (regio’s, provincies, departementen, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, lokale actiegroepen, gemeenten, …) syndicats mixtes, intercommunales, …
  • Wetenschappelijke sector (universiteiten, laboratoria en onderzoeksinstellingen, …) natuurverenigingen en studiebureaus, …
  • Natuurverenigingen, openbare organisaties, natuurreservaten, natuurparken, stichtingen, plaatsen voor ecotoerisme, ecologische parken, …
  • Subsidieverlenende openbare instanties, sponsors, donateurs, …

Retour en haut