Kustvlekoog – Eristalinus aeneus

 

Wie ben ik?

De kustvlekoog is een kleine zweefvlieg die vaak aan de kust aangetroffen wordt en plaatselijk ook in andere streken, waar de weidevlekoog (Eristalinus sepulchralis) meer voorkomt. Deze twee vlekogen zijn gemakkelijk te herkennen aan donkere spikkels op de ogen. Ze zijn over het algemeen kleiner dan de andere vlekogen zoals de blinde bij.

Wanneer kan je me zien?

De kustvlekoog overwintert in volwassen stadium. Bij zachte temperaturen kun je hem daarom al vroeg in het seizoen zien, maar dit insect vliegt bij voorkeur van april tot september. Deze soort wordt multivoltine genoemd. Dat wil zeggen dat ze meerdere generaties per jaar kan voortbrengen. De ontwikkeling van de larve (van ei tot het ontstaan van een volwassen insect) neemt naargelang de omstandigheden 2 tot 6 maanden in beslag.

Wist je dat?

De kustvlekoog is kosmopoliet, wat betekent dat ze waargenomen wordt op alle continenten, van Zweden tot Tanzania, van Ierland tot China, in Australië en ook op het Noord-Amerikaanse continent.

Download de soortenfiche

 

Fotografie : Fons Verheyde