DageraadzandbijAndrena nycthemera

Wie ben ik?

De Dageraadzandbij is een beetje de zwaluw onder de zandbijen. Het is een zeldzame soort die slechts lokaal voorkomt. Ze verzamelt enkel stuifmeel van wilgen als voedsel voor de larven en nestelt enkel in zandige steilwandjes. Waar de soort voorkomt kan ze lokaal grote kolonies vormen waarbij veel nesten dicht bij elkaar liggen. De Dageraadzandbij heeft wat weg van de Grijze zandbij, waarmee ze vaak gemengde kolonies vormt, maar die heeft een borststuk dat eerder grijs behaard is dan bruin.

Wanneer kan je me zien?

De Dageraadzandbij is al vroeg in het seizoen actief, vanaf eind februari, wanneer de dagen nog kort zijn. Om voldoende stuifmeel te kunnen verzamelen moet ze soms vliegen vanaf het ochtendgloren tot zonsondergang (vandaar de naam!). De activiteitsperiode eindigt midden april. Gezien de soort slechts één generatie per jaar kent is het wachten tot het volgend voorjaar voor de nieuwe generatie bijen.

Wist je dat?

Zandbijen zijn het soortenrijkste bijengenus in onze contreien. Ze graven allemaal hun eigen nestgang in de grond, soms in kolonies, maar toch heeft elk dier zijn eigen nest. Het zijn dus geen sociale bijen, zoals hommels.

Download de soortenfiche

Fotografie : Henk Wallays