Om het behoud van wilde bestuivers, en ook het behoud van de ecosysteemdiensten de ze ons leveren, te behouden, moet er dus overal gehandeld worden en moeten alle betrokken partijen in België en Hauts-de-France gemobiliseerd worden

 

Dit actieplan ten voordele van wilde bestuivers in België en Hauts-de-France werd opgesteld in samenwerking met de betrokken partijen in het onderzochte gebied. Dat gebeurde in het kader van het Interreg-project « SAPOLL – Samenwerken voor pollinators » en beslaat een periode van 10 jaar (2019-2029).

Het werd opgemaakt op basis van een wetenschappelijk overzicht van de huidige kennis, opgesteld door regionale experten; op basis van een inventaris van de bestaande situatie in het grensoverschrijdende gebied en ten slotte op basis van een raadpleging van de betrokken partijen uit dit gebied die tussen 2016 en 2018 gebeurde.

In overeenstemming met deze doelstellingen en als antwoord op de huidige vaststellingen, valt dit actieplan uiteen in 35 acties die gekoppeld zijn aan tien soorten partijen en aan zeven soorten gebieden zodat iedereen op eigen schaal en met zijn eigen middelen kan handelen.

Om te achterhalen welke actie iedereen binnen dit plan kan ondernemen, zijn er drie mogelijke ingangen: 

 

 

 

Je kunt ook het volledige document downloaden: HIER

Heb je vragen? U kunt contact opnemen met onze partners:

Wallonië Hauts-de-France regio  Vlaanderen
Natagora Conservatoire d’espaces naturels du nord-Pas-de-Calais Natuurpunt Studie
Jean-Sébastien Rousseau-Piot Gaëtan Rey Jens D’Haeseleer
js.rousseaupiot@natagora.be gaetan.rey@espaces-naturels.fr jens.dhaeseleer@natuurpunt.be

 

 

 

 

Heb je opmerkingen of opmerkingen om te maken? Deze versie zal in 2020 worden bijgewerkt. Tot die tijd zijn we blij om uw feedback te ontvangen om het plan te verbeteren.

Bestuivers kennen geen bestuurlijke grenzen. Daarom moeten we samenwerken voor het behoud van wilde bestuivers in België en Noord-Frankrijk. Dit actieplan wil de katalysator zijn van een algemene actie die door alle partijen uit het gebied gedragen wordt!