De ontmoetingsdagen APOIDEA GALLICA vonden plaats in Lille, op 16 en 17 maart 2019. Ze kenden een groot succes. Meer dan 70 entomologen, experten of liefhebbers kwamen bijeen om rond het thema van wilde bijen kennis uit te wisselen en te delen!

 

De ontmoetingsdagen APOIDEA GALLICA hebben tot doel om mensen uit het Franstalige gebied bijeen te brengen die zich interesseren voor entomologie en voor wilde bijen in het bijzonder. Dit evenement kent elk jaar weer een groeiend succes. In 2019 wilde SAPOLL deze ontmoetingen in Lille organiseren met het doel om deze groep in stand te houden en de plaatselijke natuurwetenschappelijke dynamiek te versterken.

Determinatie- en uitwisselingssessies tussen experten, amateur-entomologen en beginnelingen

 De eregenodigde van dit weekend was Jan Smit, een Nederlandse entomoloog, gespecialiseerd in bijen van de soort Nomada in Europa. Jan Smit heeft tijdens het conferentie-gedeelte op zaterdagnamiddag zijn laatste werken en informatie over de groep van de Nomada voorgesteld.

Samen met hem hebben nog 9 andere sprekers tijdens deze zateragnamiddag verschillende onderwerpen in verband met bijen belicht: bijen van Libanon door de onderzoeksgroep POLLINECO en de toestand van bijen in de Franstalige wereld.

Op zaterdagnamiddag werden mondelinge voordrachten gegeven waarbij Jan Smit, een Nederlandse specialist, de eregast was.

Uitwisseling, ontmoetingen, netwerken, determinatie en uitlenen van specimens, wetenschappelijke vragen, voorstellen tot samenwerking … dit zijn maar enkele van de activiteiten die aan bod komen wanneer mensen uit verschillende vakgebieden en streken met elkaar in contact gebracht worden! Zelfs in ons tijdperk van spitstechnologie kan niets de menselijke contacten vervangen.

Deze ontmoetingen werden financieel ondersteund door het project SAPOLL en door Europa. Het Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, een uitzonderlijke site in het centrum van de stad Lille, werd daarvoor gratis ter beschikking gesteld.

De befaamde geologische kaarten van het Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES) van Lille

 

De volgende ontmoetingen zullen in 2020 in hetzelfde seizoen georganiseerd worden. De plaats waar ze zullen doorgaan, staat nog niet vast. Indien u belangstelling heeft kunt u zich nu al bij het discussieforum APOIDEA GALLICA aansluiten.

 

Fotografie: M. Boustani & M. Folschweiller