natuurpunt-logo

De Universiteit van Mons (Laboratorium van Zoölogie) is trekker van het SAPOLL-project. De universiteit is gespecialiseerd in de studie van wilde bijen in Europa. De Universiteit van Mons is een drijvende kracht in de opleiding van jonge specialisten rond bestuivende insecten.

De onderzoeksgroep ‘Biodiversiteit en Landschap” (Universiteit Luik) is gespecialiseerd in de analyse van de samenhang van ecologische netwerken, de productie van ecosysteemdiensten en veerkracht over het landschap. Zij beoordeelt de kwaliteit van de bloemen middelen en landschappelijke structuren die het mogelijk maken bestuiver populatie in stand te houden en te ontwikkelen.

Natagora heeft veel ervaring in de publieke bewustmaking van de noodzaak aan natuurbescherming, het beheer van natuurgebieden en het verzamelen van natuurgegevens.

Natuurpunt Studie is een wetenschappelijke instelling en onderdeel van de grootste natuurvereniging van Vlaanderen. Natuurpunt heeft een zeer brede werking rond wilde bestuivers, en is gespecialiseerd in vulgariserend onderzoek. Daarnaast zijn er departementen rond educatie, studie, beheer en beleid.

logo-newcd62 logo-gon

Het Conservatorium van natuurgebieden van Nord-Pas-de-Calais (CEN-NPC) is een natuurbeschermingsorganisatie die een burgerwetenschappenprogramma rond bestuivers (SPIPOLL) in de regio uitvoert.

EDEN62 is het technische instrument van het departement Pas-de-Calais, belast met de uitvoering van het beheer van natuurgebieden. EDEN62 heeft als missie om het natuurlijke erfgoed van het departement te beschermen en om vormingen en opleidingen over natuur en milieu te geven.

Het departement Pas-de-Calais (CD62) is actief in verschillende domeinen en voert een proactief beleid om de biodiversiteit van gebieden te bevorderen en bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling. Dit beleid heeft een rechtstreekse impact op bestuivers op verschillende domeinen (bevordering van samenwerkingen, sensibilisatie, gefaseerd beheer, behoud van natuurgebieden).

De Groupe Ornithologique et Naturaliste uit Nord-Pas-de-Calais (GON) is zeer actief op vlak van studie en de bescherming van wilde dieren en hun leefgebieden. Deze vereniging coördineert een uitgebreid netwerk aan waarnemers door de mobilisatie van enkele werkgroepen (90.000 waarnemingen/jaar).