De grensoverschrijdend actieplan

Het actieplan is opgesteld in samenwerking met de actoren van het grensoverschrijdende gebied en vermeldt de behoeftes en doelstellingen voor de grensoverschrijdende regio, net als de acties en taken die uitgevoerd moeten worden om de bestuivers te beschermen.

Ontdekken de Plan: Hier

Sensibilisering van het grote publiek Mobilisering van het netwerk van waarnemers Wetenschappelijke opvolging van wilde bestuivers
Acties rond communicatie, sensibilisering en participatieve wetenschap om een zo groot mogelijk publiek te informeren over de achteruitgang van wilde bestuivers. Ondersteuning van werkgroepen en organisatie van opleidingen.

 

Verzamelen van verspreidingsgegevens en opzetten van een grensoverschrijdende database. Dankzij die gegevens worden de belangrijke zones voor de bestuivers en de nood aan bestuiving in kaart gebracht.