Geven uw mening voor deze openbare raadpleginge (11/01/2018 – 5/04/2018) !

Doel van de raadpleging: De raadpleging is bedoeld om de meningen te peilen over de achteruitgang van bestuivers, met het oog op een Europees initiatief in dit verband. De vragenlijst heeft betrekking op de oorzaken en gevolgen van de achteruitgang van bestuivers, mogelijke maatregelen hiertegen en de EU-dimensie van het probleem.  

Vous aussi donnez votre avis ! 🐝…

Publié par Sapoll sur lundi 15 Janvier 2018