Bewaar onze bijen

Dit artikel vertelt ons over de veertien dagen van bijen en bestuivers van 16 tot 30 mei overal in Wallonië. De kans om de onmisbare rol van deze vandaag bedreigde insecten te benadrukken.

Dr. Maxime Drossart, van het SAPOLL-project, wordt in dit artikel geïnterviewd en vertelt u over de achteruitgang van bestuivers en acties om ze te behouden.

Article_Le_Moustique_13052020