Stelis odontopyga gevonden in België en Noord-Frankrijk dankzij inventarisatie binnen het SAPOLL-project!

Stelis odontopyga gevonden in Oostduinkerke in juli 2019

De soort werd nooit eerder geregistreerd in de Hauts-de-France en de laatste gegevens in België dateren van 1954. Ze was dus al bijna 65 jaar niet meer waargenomen!

Deze zeer zeldzame soort voor het eerst gevonden in Pas-de-Calais (Frankrijk-62) in 2017 en in 2019 werd de soort al minstens 5 keer gevonden in België. Deze soort parasiteert op de Gedoornde slakkenhuisbij (Osmia spinulosa), een kleine solitaire bij die nestelt in slakkenhuizen.

Deze prachtige herontdekking benadrukt het belang en de efficiënti van de inventarisatiesvan de enquêtes en inventarissen die sinds 2016 in het kader van het SAPOLL-project zijn uitgevoerd! Gefeliciteerd aan de vele professionele eonderzoekers en vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Lees het artikel van Natuurpunt

Lees de publicatie van de Société entomologique du Nord de la France

Fotografie : Kurt Geeraerts