Dagpauwoog – Aglais io

 

Wie ben ik?

De dagpauwoog is een dagvlinder die in onze streken vaak voorkomt. Hij is gemakkelijk te herkennen dankzij zijn tekening. De gekleurde schubben die zijn vleugels bedekken, stellen oogvlekken (ogen) voor. Zo lijkt hij voor roofdieren groter dan hij eigenlijk is! Deze vlindersoort wordt aangetroffen in verschillende open en bloemrijke omgevingen waar hij bij voorkeur plaatsen bezoekt waar veel brandnetels (Urtica dioica) staan, om onder de bladeren van deze plant zijn eieren te leggen.

Wanneer kan je me zien?

Je kunt de dagpauwoog het hele jaar door zien, maar hij vliegt vooral van midden maart tot oktober. Deze soort kan naargelang de meteorologische omstandigheden twee tot zelfs drie generaties per jaar voortbrengen en ze overwintert in haar volwassen stadium. De overwinterende volwassen vlinders kunnen daarom van bij de eerste warmte in het begin van het nieuwe jaar hun schuilplaats verlaten en onmiddellijk actief worden!

Wist je dat?

De dagpauwoog komt voor in heel Europa tot op een hoogte van 2500 m! In streken waar geen brandnetels zijn kan hij zijn toevlucht nemen tot andere waardplanten. Soms migreert de soort ook plaatselijk tijdens warme jaren..

Download de soortenfiche

 

Fotografie : Tony Parmentier